РАСТЕНИЯТА, НАШИЯТ ХЛЯБ И ДУША

 

Уважаеми колеги, заповядайте на поредния тематичен семинар  

 

РАСТЕНИЯТА, НАШИЯТ ХЛЯБ И ДУША

1.Тревите, които ни лекуват.
2.Непознати растителни лекарства
3.Трудности при снемането на случаи по метода Sensation
4.Случаи, снети по различни системи – Sensation(Раджан Шанкаран), Leap to the Similimum (или Петте сетива-Дивия Чабра) и растителната Таблица на Михал Якир – съпоставителен анализ

 на 26 и 27 септември 2015
(Зала „Златен рог“ – София) 

лектор: ЕКАТЕРИНА ЧАМУРЛИЙСКА

Записване – в офиса на Център „Хомеопатичен форум“ 
София, ул. „Лайош Кошут“ № 17, GSM 0898246283

Цени:

До 31 август 2015 г. – 120 лв.
След 31 август 2015 г. – 160 лв.

Банкова сметка – Първа инвестиционна банка,
клон София,IBAN:BG17FINV91501000020350,
основание – семинар

Местонахождение на залата:ул. „Златен рог“ № 16 Б, ет. 1

и самата зала: