Светът на насекомите

На фокус

Център Хомеопатичен Форум ви кани на семинар

СВЕТЪТ НА НАСЕКОМИТЕ

на 2-ри и 3-ти ноември 2019 (от 9:30 до 17:30)

лектор: ЕКАТЕРИНА ЧАМУРЛИЙСКА

Познати и малко познати хомеопатични лекарства от насекоми, представяне на случаи, материя медика, практика

Записване – в Център Хомеопатичен Форум (ул. Лайош Кошут № 17, ап. 7, моб. 0898246283 – между 11 и 12 ч.)

Цени

до 14-ти октомври – 140 лв.

след 14-ти октомври – 170 лв.

Банкова сметка:

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка,

клон София, IBAN:BG17FINV91501000020350,

основание – семинар

И ръждата си има бог

Много мислих дали може да има хомеопатично лекарство от ръжда.  Всички „следи“ от онова интервю водеха натам. Виждах темите на желязото, темите на кислорода и много, много вода. (Благодарение на Шанкаран и Шолтън се научихме да мислим в плана на периодичната таблица и възможните съединения.)

И така, отворих страницата на австрийската лаборатория Remedia и открих лекарството Ferrum oxydatum hydratum  с препратка към Ferrum oxydatum fuscum, което е ръжда.

След няколко години направихме доказване на ръжда с група колеги. И сега – предстои излизането на книга с това доказване, както и случаи на Ferrum oxydatum hydratum  и други железни съединения.

Ето и началото на доказването:

И ръждата си има бог. Или по-скоро зъл демон – римският Робигус е бил почитан, за да не се появяват болести по рас­те­­­нията или твърде много жега по младите царевични по­ле­­та[1]. В „Енциклопедия на древните божества“[2] Робигус е пред­­ставен като бог на ръждата или плесента. Куче, с черна или ръждива на цвят козина, било принасяно в жертва все­ки ап­рил по време на Робигалиите. Така че в магическо-сим­­­во­личен смисъл ръждата се смятала за „заразна“, защо­то е отровна за растенията.

Ръждата разяжда всичко, и най-страшното, разяжда дори паметта за мина­лото. Във възхи­ти­телната поема „Ножчето на профе­со­ра[3] от Тадеуш Ру­же­вич, един от най-ярките твор­ци на по­­­е­зията след Аушвиц и на Полша въобще, се поява „демонът на ръждата“ Ро­би­гус като важна поетическа ме­тафора:

Робигус почти непознатият /демон на ръждата / – от второ­раз­­ред­ните богове – /пояжда линии релси /парни локомотиви…

Робигус /който в античността /е пояждал металите /– но не си падал по златото – /яде лакомо ключове /и ключалки /мечове палешници кинжали/остриета на гилотини брадви…

…Робигус, който

бродира ми­на­лото с ръжда /покрива думи­те и очите / усмивките /на по­чиналите“…

застила с ръжда /и бав­но изяжда /желязното нож­­че“.[4]

Древноримският демон е власт­ник на времето и бавно уни­що­жава миналото с „ножчето от века на желязото/… от ла­ге­ра на унищо­же­ни­е­то… „ръждясва перо­то/ отлита полюшва се вдига се/ като чучулига в простора/ ръж­дивочервено петънце в сине­ва­та/ разсипва се/  пада в пръст­та/  отлита“…

Ръждата разяжда паметта за Холокоста, превръщайки зло­то в „банално Зло“[5], но поезията на Ружевич я пречиства от кошмарите. (Моят поклон пред пол­ската култура!)

Само това, което е безценно, не може да бъде засегнато от корозия. Имаме много поговорки – фолклорът знае.

• • •

Вероятно от времето на Желязната епоха датира и идеята за ръждата. Защото корозията е оксидация на желязо в присъствието на вода. В хомеопатичната Мате­рия медика имаме знанията и доказванията на много мета­ли, но не и на ръжда, макар хомеопатичното лекарство да съ­­ще­ст­вува в аптеките. Интересно е, че за разлика от окси­ди­­ра­ния слой на хрома, алуминия или цинка, ръждата не за­пазва желя­зо­то, няма защитен ефект от по-нататъшното раз­­рушение, за­щото слоят не е плътен, а се рони, разсипва се. Следо­ва­тел­но, оксида­ци­ята е процес и би трябвало да причислим Ferrum Oxydatum Hydricum към царство на Im­pon­derables.  Там, където са Luna, Sol, Hecla lava , X-ray, Mag­net, Light of Saturn, TV Emanation, Ul­trasound и пр.

Имах няколко успешни случая с Ferrum Oxydatum Hyd­ri­cum  и реших да направя доказване. То започна по време на  се­ми­­нар, посветен на же­лезните съединения (ноември 2016) и в него участ­вах­ме  девет души, а десетият прояви симп­то­ми, без да е взимал лекарство.

Използвахме Ferrum Oxydatum Hydricum 30 С, произведен от  Remedia Homeopathy, Austria.

Очаквайте книгата. Ще се появи скоро на познатите ви места.


[1] Празникът Робигалия се чествал на 25 април и бил създаден от Ну­ма Пом­пилиус, втория цар на древен Рим. Обаче отдаването на по­чести на зъл демон като Робигус (или Робиго), много вероятно е да е само абстра­к­­ция на по-късните римляни от фестивала на Робигалия. Encyclopedia My­­­thy­ca, Roman Mytolohy, 

https://pantheon.org/articles/r/robigus.html

[2]  Charles Coulter, Patricia Turner, Encyclopedia of Ancient Deities, 2013

[3] Тадеуш Ружевич, Ножчето на професора, издателство за поезия „ДА“, 2017

[4] Първоначалното заглавие на поемата е било „Робигус изяжда желяз­но­­то ножче“, вероятно алюзия към Бръснача на Окам.

[5] Вж. и Хана Аренд

Мистичният нар (Хомеопатично доказване на Punica Granatum)

 

От дълбока древност нарът има различни приложения, използва се и от няколко медицински системи за множество заболявания. Синергичното действие на съставките на нара се оказва по-добро от това на отделните му части. През последното десетилетие бяха публикувани многобройни проучвания за тантиоксидантните, антиканцерогенни и противовъзпалителни свойства на съставките на нара, фокусирани върху лечението и профилактиката на рак, сърдечносъдови заболявания, диабет, стоматологични проблеми, еректилна дисфункция, бактериални инфекции и антибиотична резистентност, както и предизвикано от ултравиолетова радиация увреждане на кожата. Други потенциални приложения включват исхемична мозъчна недостатъчност, мъжко безплодие, болест на Алцхаймер, артрит и затлъстяванe

В ръцете ви е и хомеопатичното доказване на нара (Punica Granatum).

ХРОНИЧНИТЕ БОЛЕСТИ

hahnemannЗа първи път на български език – фундаменталния труд на Ханеман – "Хроничните болести". За мен това е изключително събитие! 
Превод: Цветана Коджабашева
Редактор: Ек. Чамурлийска
Издава Център Хомеопатичен Форум

„Сега ние ясно виждаме как Ханеман е възприемал болестите от миазматична гледна точка; и как, когато е бил готов да направи избор на лекарство за хронична болест, той е базирал предписанието си върху онези симптоми, които гравитират около съществуващ, активен, хроничен миазъм. Как да се запознаем с начина, по който Ханеман е предписвал? Като проучваме неговия Органон и книгата му върху хроничните болести. Как да разберем кои симптоми принадлежат на хроничен миазъм? Като изучаваме всеки от тях – Псора, Сифилис и Сикоза – във всичките им фази и наслагвания едни върху други.“
Д-р Дж. Х. Ален, „Хроничните миазми“

Цена 20 лв.

НОВА КНИГА

 

Излезе от печат втората част на книгата

ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ОТ МЛЕКА

Паралели с Четвърти и Пети ред
на Периодичната таблица

Съдържа Материя Медика и случаи на  Lac asinum (магарешко мляко), Lac equinum (кобилешко мляко), Cervus elaphus (мляко от сърна), Lac macropi gigantei (мляко от кенгуру), Ceratoterium simum (носорог), Lac rhesus (маймунско мляко от макак), и Lac humanum (човешко мляко).

Цена 15 лв.

 

"Темите в Усещането на металите от Пети ред са: водач, уникалност, сцена, талант, постоянно подобряване на уменията … Същото е и при млеката:

Конете и елените са необикновени и целенасочени, камилите оцеляват отвъд собствените си граници, жирафите, окапите, тапирите и носорозите дори на външен вид са уникални и различни. Миещи се мечки, тюлени, моржове – изключително интелигентни,  авантюристични и изкусни хищници. А делфините са толкова забавни и атрактивни, че просто принадлежат на сцената. И разбира се – маймуните и Lac humanum – независимо как ще го наречем, нозод или човешко мляко. Ние все пак сме бозайници, макар и уж най-развитите.

Така че млеката от Пети ред са … голямото приключение.

Защото дръзват!
С талант!
С изключителност!
С открития!
Със свободата на простора!
Уверете се сами."

 

 

РАСТЕНИЯТА, НАШИЯТ ХЛЯБ И ДУША

 

Уважаеми колеги, заповядайте на поредния тематичен семинар  

 

РАСТЕНИЯТА, НАШИЯТ ХЛЯБ И ДУША

1.Тревите, които ни лекуват.
2.Непознати растителни лекарства
3.Трудности при снемането на случаи по метода Sensation
4.Случаи, снети по различни системи – Sensation(Раджан Шанкаран), Leap to the Similimum (или Петте сетива-Дивия Чабра) и растителната Таблица на Михал Якир – съпоставителен анализ

 

 на 26 и 27 септември 2015
(Зала "Златен рог" – София) 

лектор: ЕКАТЕРИНА ЧАМУРЛИЙСКА

 

Записване – в офиса на Център "Хомеопатичен форум" 
София, ул. "Лайош Кошут" № 17, GSM 0898246283

Цени:

До 31 август 2015 г. – 120 лв.
След 31 август 2015 г. – 160 лв.

 

Банкова сметка – Първа инвестиционна банка,
клон София,IBAN:BG17FINV91501000020350,
основание – семинар

 

 

 

Местонахождение на залата:ул. "Златен рог" № 16 Б, ет. 1

и самата зала:

http://zali.bg/zali_pod_naem/zala_zlaten_rog/

 

МЛЯКОТО – ЛЮБОВ И ГРИЖА (трета част)

Ако ви интересуват лекарствата от млека и техните аналози в периодичната таблица, заповядайте 

МЛЯКОТО – ЛЮБОВ И ГРИЖА (трета част)

Съответствия с Пети ред на периодичната таблица 

 

на 7 и 8 март

(Лесотехнически университет, 

от 9,30 до 17,30 ч.)

 

лектор: Екатерина Чамурлийска 

Понякога те говорят с езика на минералното царство – грижа, взаимоотношения и идентичност,  семейство, работа и сигурност, отговорност, йерархия и власт … все теми от периодичната таблица. Само дето липсва идеята за структура: недостиг или загуба на структура. И…  в някакъв момент се появява темата за доминацията!

 

 

Записване – в офиса на Център "Хомеопатичен форум"

София, ул. "Лайош Кошут" № 17, тел. 024111548, GSM 0898246283

 

 

Цени

До 14 февруари– 120 лв. 

 След 14 февруари – 160 лв.

 

 

Банкова сметка:

Първа инвестиционна банка, 

клон София, 

IBAN:BG17FINV91501000020350, 

основание – семинар

 

Хомеопатични лекарства от млека

Днес излезе от печат първа част на книгата


ХОМЕОПАТИЧТИ ЛЕКАРСТВА ОТ МЛЕКА 
Паралели с трети ред на периодичната таблица


Съдържа Материя медика и случаи на Lac ovinum (овче мляко), Lac caprinum (козе мляко), Lac vaxinum defloratum (краве мляко), Lac caninum (кучешко мляко) и Lac felinum (котешко мляко).

Цена 11 лв.

 

* * *

Няма пари на света, които да заменят докосването до майчината гръд, свързването с ТОЗИ свят, неуютен и страшен за всяко мъниче, поздравено за добре дошло, уви, с две (!!) ваксини! Млякото, кърмата е тази уникална субстанция и самодостатъчна храна, която удвоява и утроява килограмите на новороденото заради хормона на растежа, но връзката се създава от окситоцина и не случайно го наричат хормон на гушкането, хормон на щастието. Е, в гушкането е щастието на бебчето.


Очевидно е, че на ниво субстанция млякото представлява символ на любовта и грижата, които всъщност са основните теми и на хомеопатичните лекарства от бозайници. Дали е лъвче или плъхче, няма разлика, това е секретът, чрез който оцелява и се развива едно същество след раждането си.

Ново доказване на Morpho peleides

Запалихме и д-р Димитър Тенчев към хомеопатията. Току що прочетох началото на неговия сайт – хомеопатично доказване на Синята пеперуда – символът на неговия InSighting център – и разбира – се и препратка към нашето доказване под хипноза на същата пеперуда!

http://dimitartenchev.com/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-morpho-peleides-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-insighting/

А тук е и самото доказване, направено от д-р Роналд Гюнтер на 21-22 ноември 2012 в Калгари, Алберта http://www.victoriahomeopathy.com/blue-morpho-butterfly.html.

Благодаря ти, Митко!