МЛЯКОТО – ЛЮБОВ И ГРИЖА (трета част)

Ако ви интересуват лекарствата от млека и техните аналози в периодичната таблица, заповядайте 

МЛЯКОТО – ЛЮБОВ И ГРИЖА (трета част)

Съответствия с Пети ред на периодичната таблица 

на 7 и 8 март

(Лесотехнически университет, 

от 9,30 до 17,30 ч.)

лектор: Екатерина Чамурлийска 

Понякога те говорят с езика на минералното царство – грижа, взаимоотношения и идентичност,  семейство, работа и сигурност, отговорност, йерархия и власт … все теми от периодичната таблица. Само дето липсва идеята за структура: недостиг или загуба на структура. И…  в някакъв момент се появява темата за доминацията!

Записване – в офиса на Център „Хомеопатичен форум“

София, ул. „Лайош Кошут“ № 17, тел. 024111548, GSM 0898246283

Цени

До 14 февруари– 120 лв. 

 След 14 февруари – 160 лв.

Банкова сметка:

Първа инвестиционна банка, 

клон София, 

IBAN:BG17FINV91501000020350, 

основание – семинар