Нивата на здраве според Джордж Витулкас

Преди дни се състоя он-лайн лекция на Джордж Витулкас, в която той представи идеите си за нивата на здраве. И тъй като тя беше открита и безплатна, си позволявам да предложа „есенцията”от тази сесия.

Нивата на здраве се характеризират с определени параметри. Един от тях е състоянието на пациента и неговата реакция при остри инфекции.

Реакция при остри инфекции
 

Група A
 

1 НИВО – много здрави индивиди, една инфекция с висока температура на всеки  десет години.
2 НИВО – няколко инфекции с висока и много висока температура в рамките на десет години.
3 НИВО – една инфекция с висока и много висока температура на всеки две години, обикновено стрептококова или стафилококова.

Група B

 

4 НИВО – една инфекция с висока и много висока температура годишно, вирусна, обикновено чрез бактерии и микроби

5 НИВО – две или три инфекции с висока и много висока температура годишно с по-вирулентни (по-болестотворни) вируси, бактерии и гъбички (протеус и т.н.)
6 НИВО – много чести остри състояния с висока температура, включващи и вътреболнични инфекции (напр. псевдомонас и др.).

Група C


7 НИВО – прекратяване на острите състояния с висока температура и изява на хронични състояния със спорадични леки остри състояния с ниска температура.
8 НИВО – много редки леки остри състояния.
9 НИВО – въобще няма остри състояния.

 

Група D


10 НИВО; 11 НИВО; 12 НИВО – няма остри състояния с висока температура, но в крайния стадий на хроничното състояние, по време на хоспитализация, може да има проявление с много висока температура и не се оправя с антибиотици.


Рандомизирани изследвания на ПАТОЛОГИЯТА на различните нива

1 НИВО – главно функционални нарушения, лечими лесно с хомеопатия, с едно лекарство, остро или хронично.
2 НИВО – детски епидемии и леки хронични състояния, лесно овладяеми с хомеопатия с едно или две лекарства в определен ред, според симптомите.
3 НИВО – детски болести, редки хронични главоболия, отити, цистити, обичайни настинки, грип и т.н. 
Относително лесно се овладяват с хомеопатия с едно до три лекарства в определен ред, според симптомите.
4 НИВО –  тежки простуди, грип, инфекция на горните дихателни пътища, синузити, бронхити, ларингити и т.н.     Овладяват се с едно до четири лекарства в определен ред, според симптомите.
5 НИВО –  бактериални инфекции, резистентни на антибиотици и хронични състояния като синузит, затруднения в дишането и астма. Овладяват се с няколко лекарства в определен ред.
6 НИВО – много чести остри състояния, които не се поддават на атнибиотично лечение, цистити, бронхити, бронхопневмония, хепатит, бъбречни инфекции, енцефалити, менингити, перикардити, ендокардити и като цяло – инфекции на важните органи. Овладяват се с хомеопатично лечение, но има чести релапси (връщане на състоянието).
7 НИВО –  хронични дегенеративни болести, като болест на Крон, астматични състояния, диабет, алергии, малигнена хипертония, синдром на хроничната умора, леки прояви на хронични сърдечни проблеми и т.н. с прояви на леки остри състояния с ниска температура (до 38 градуса), но доста чести.
8 НИВО – епилепсия, сърдечен инфаркт, мултиплена склероза, автоимунни заболявания, психопатология, депресия, безпокойство, панически атаки и т.н. – не се появяват остри състояния или рядко има леки остри състояния с ниска температура.
9 НИВО –  болест на Паркинсон, нервномускулни заболявания, тежка психопатология с обсесивно-компулсивни разстройства, остри психотични епизоди с делюзии и т.н. – няма остри състояния – в повечето случаи подобряване и рядко излекуване.
10 НИВО – най-тежките хронични болести, като ювенилен диабет, шизофрения, метастазирал рак, прогресиращи нервно-мускулни болести, прогресиращи автоимунни болести – няма остри състояния; обикновено нелечими с хомеопатия; с малък процент подобрение.
11 НИВО – мозъчен инфаркт, тетраплегия, тежка хронична парализа, болест на фронталния лоб,  латерална амиотрофична склероза (ЛАС) и т.н. – няма остри състояния, обикновено нелечими с хомеопатия.
12 НИВО – крайни стадии на болестите – нелечими с хомеопатия, възможна е само палиация.

ВЛОШАВАНИЯ на различните нива


1 НИВО – няма влошаване, незабавно подобрение.
2 НИВО – леко влошаване и бързо подобряване.
3 НИВО – влошаването се задълбочава, но е само в първите часове или дни. Скоро след това има подобрение.
4 НИВО – влошаването е твърде сериозно в хроничните състояния, но подобряването е също толкова впечатляващо.
5 НИВО – влошаването  може да се появи след няколко дни, продължава една или две седмици. Скоро след това идва подобрение, но появата на релапс е твърде възможен.  
6 НИВО – влошаването  може да се появи след няколко дни, продължава няколко седмици, последвано от подобрение, което не продължава дълго и релапсът е почти сигурен.
7 НИВО – много силно влошаване и обикновено – отново появяване на остри състояния с висока температура. Лекарството обикновено е ясно, но изисква последващо повтаряне на много лекарства с определен ред.
8 НИВО – обикновено влошаването идва след второто правилно лекарство и е много тежко. Може да се появи остро състояние, което също може да е тежко и да изисква лечение.
9 НИВО – влошаването идва след като са били дадени няколко лекарства и е толкова тежко, че изглежда като животозастрашаващо. На това ниво хомеопати с ограничени познания прибягват до антибиотици, което разбира се, води до релапс на хроничното състояние.
10 НИВО ; 11 НИВО; 12 НИВО – на тези нива няма влошавания и има само временни подобрения, съпроводени с необходимостта от честа смяна на лекарствата. Промяна на лекарствата тук може да се налага всеки ден до края. Може да се появи висока температура, която е нелечима както с хомеопатия, така и с антибиотици и обикновено е фатална за пациента.

Символично номериране на жизнения цикъл на личностите, родени в съответните нива

При химично лечение тези нива могат да бъдат редуцирани или индивидът да остане в инвалидизирано състояние.

При хомеопатично лечение жизненият цикъл се увеличава като същевременно се  подобрява и качеството на живот.


    1 ниво    90 и повече г.
   2 ниво    85-90 години
   3 ниво    80-85 години
    4 ниво    75-80 години
    5 ниво    70-75 години
    6 ниво    65-70 години
    7 ниво    55-65 години
    8 ниво    45-55 години
    9 ниво    35-45 години
  10 ниво    25-35 години
  11 ниво    15-25 години
   12 ниво      5-15 години

 

http://www.wholehealthnow.com/video/gvithoulkas-3.html