Брой 7, откомври-декември 2001 • Преди да станем модерни, да изучим класиците
  Д-р Еди Тиленс
 • Зоореперториум в снимки
  (интернет)
 • Една типична Platina
  Нели Стефанова
 • Да четем с въображение
  Д-р Сегал, Индия
 • Scorpion
  Д-р Виолета Тенева
 • Chromico-Kali-Sulphuricum – лекарство за сенна хрема
  Д-р Мерш, Белгия
 • В памет на Франсиско Ейзиага
  Д-р Тим Фиол

 

 

 

 �����

всички права запазени