Министърът на здравеопазването заблуждава обществото

Екатерина ЧамурлийскаСлед като медиите упрекнаха здравното министерство и съответната парламентарна комисия, че за две години са гласувани само два закона, експертите от МЗ изпълзяха към прожекторите – ето ви Закон за здравето. Съобразен е с европейските стандарти, съгласуван е с европейските специалисти. Освен това, чиновниклъкът, окопал се в министерските канцеларии, знае от опит, че тъкмо сега е моментът за настъпление: през лятото няма много събития, и тутакси се привлича вниманието на медиите. А и в депутатските глави вече се въртят екзотични курорти, така че недоносчето (Закон за здравето), което бе поправяно многократно, ще мине на първо, че и на второ четене. Почти незабелязано. Първият етап вече се състоя - започна тиражирането на лъжата! Всички репортери изчуруликаха забележителната заблуда, че за практикуващите алтернативни методи “като хомеопатия, акупунктура, ирисови и пулсови изследвания...” не било задължително да имат висше медицинско образование, достатъчно е да са “поне среднисти и да са минали по специален курс и изпити по анатомия, физиология и обща патология във ВУЗ”. (Кой репортер ще чете закон от 60 страници, за да напише информация от 10 реда?) Ако обаче сте успели да свалите законопроекта от сайта на Министерски съвет, ще се убедите, че в глава Алтернативни методи “поправките” са предимно в номерацията на текстовете. Вече не е член 265, а член 171, но съдържанието е същого: в алинея 1 се казва, че “Право да практикуват алтернативните методи по чл. 170, ал. 1, с изключение на хомеопатия, имат български граждани, които са психически здрави, не са осъждани за престъпление от общ характер, и отговарят на едно от следните условия...” , а алинея 2 обяснява “изключението хомеопатия”: “Право да упражняват хомеопатия имат български граждани, които притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по професионални направления “медицина” или “стоматология”. Защо въобще е вписана хомеопатията в главата “Алтернативни методи”. За камуфлаж пред европейските институции? Случайно ли през пролетта им бе изпратен некоректен английски превод, в който се казваше същото, казано и на репортерите преди дни? Кому е нужно всичко това? Изглежда лекарите от френската хомеопатична школа имат нужда от закон, за да задържат пациентите си... (Нали си спомняте, тяхна бе инициативата да се забрани на нелекарите-хомеопати да практикуват.) Новият стар законопроект забранява също “всички форми на реклама на алтернативни методи, включително и свързването им с дейности по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация”. Какво се позволява? Разбира се да обичаме едиствено алопатичната медицина. Да обичаме да ни ваксинират под строй, да ни оперират под строй, да се стафилококизираме под строй докато под строй раждаме ... и който кривне от джоба на доктора – глоба. Единственото хубаво в този закон е, че е много рестриктивен. Когато има забрани обществото си изгражда защити. Изграждайки си защити, то самото израства като общество. Следващият етап ще бъде ясна гражданска позиция по диктатурата на белите престилки. Но не с измислените и направлявани от министерството псевдопациентски организации, а с истинските сдружения на хора, пострадали от “здравното” високомерие и “здравната” омнипотентност на тези, които имат нужда от закон, за да си задържат пациентите.

�����

всички права запазени