МЕТОДЪТ НА УСЕЩАНЕТО във ВАРНАЦЕНТЪР ХОМЕОПАТИЧЕН ФОРУМОрганизира двегодишен курс

(за практикуващи хомеопати и/или курсисти по хомеопатия в различните обучителни центрове )

 

МЕТОДЪТ НА  УСЕЩАНЕТО

 Курсът съдържа три модула от по шест  двудневни семинара.

Идеята е да се разглеждат успоредно подобните теми от Периодичната таблица, Растителното царство (таблица на Михал Якир) и животинското царство (Таблица на Джоши).

Ръководител на проекта и лектор:  ЕКАТЕРИНА ЧАМУРЛИЙСКА

 

Първи модул

Първи семинар

Въвеждане в Метода. Снемане на случай – методология. Първи ред на Периодичната таблица –Hydrogenium, Helium и Sol (което е Hydr. + Hel.). Случаи и практика.

Втори семинар

Успоредици с Първи ред на Периодичната таблица в Животинското царство – вируси и бактерии.  Част от нозодите, направени от вируси и бактерии. Случаи и практика.

Трети семинар

Успоредици с Първи ред на Периодичната таблица в Растителното царство -  Подклас Magnoliidae – семействаMagnolidales,  Piperales, Laurales, Aristolochiales, Ranunuculales, Papaverales. Случаи и практика. 

Четвърти семинар

Втори ред на Периодичната таблица – паралели с родовия процес – от Lithium  до Neon.  Благородни газове. Случаи и практика.

Пети семинар

Успоредици с Втори ред на Периодичната таблица в Животинското царство – Mollusca Мекотели. Nematoda & Helminths  Червеи и Паразитни червеи. Случаи и практика.

Шести семинар

Успоредици с Втори  ред на Периодичната таблица в Растителното царство. Подклас Hammamelida, семейства Urticales, Hammamelidales, Juglandales, Myricales, Fagales.  Случаи и практика.

 

 

Втори модул

Първи семинар

Трети ред на Периодичната таблица – от Natrum до  Argon. Случаи и практика.

Втори семинар

Успоредици с Трети ред на Периодичната таблица в Животинското царство – Лекарства то млека – Lac Ovinum, Lac Caprinum, Lac-defloratum, Lac caninum, Lac felinum. Случаи и практика.

Трети семинар

Успоредици с Трети ред на Периодичната таблица в Растителното царство  -  Подклас Caryophillidaе, семейства - Cactaceae и Polygonales (Rhumex и др). Началото на подклас Dilleniidae. Случаи и практика. 

Четвърти семинар

Четвърти ред на Периодичната таблица. От първи до  осемнадесети ред – теми и случаи – от  Kallium  до Krypton. Случаи и практика.

Пети семинар

Успоредици с Четвърти  ред на Периодичната таблица в Животинското царство – Бозайници ( главно гризачи),Насекоми, Риби, рептили (костеннурки). Случаи и практика.

Шести семинар

Успоредици с Четвърти  ред на Периодичната таблица в Растителното царство. Подклас Rosids.  Случаи и практика.

 

 

Трети модул

Първи семинар

Пети ред на Периодичната таблица: от Rubidium  до Xenon. Случаи и практика.

Втори семинар

Успоредици с Пети ред на Периодичната таблица в Животинското царство – Бозайници, Птици. Случаи и практика.

Трети семинар

Успоредици с Пети ред на Периодичната таблица в Растителното царство -  Подклас Rosids - продължение.  Случаи и практика.

Четвърти семинар

Шести и Седми ред на Периодичната таблица –  от Cesium до Radon;   Radium и Plutonium  – от Случаи и практика.

Пети семинар

Успоредици с Втори ред на Периодичната таблица в Животинското царство – хищни бозайници, хищни птици, змии. Случаи и практика.

Шести семинар

Успоредици с Шести и Седми  ред на Периодичната таблица в Растителното царство. Подклас Asterids –Solsnsceae, Loganaceae, Rubiales, Lamiales , Asterales и др. Случаи и практика.

 

 

* * *

 

Първият семинар от Първи модул ще се състои на 2 и 3 юли 2016 г.

 

Цени:

Единичен  семинар –  до 17 юни 2016 - 140 лв.

След 17 юни 2016 – 170 лв.

При двустепенно плащане на Първи модул  (т.е. на  две части)  - 720 лв.

Цена за първи модул – 600 лв.

 

Записване - в офиса на Център Хомеопатичен форум

София, ул. "Лайош Кошут" № 17, тел. 024111548, GSM 0898246283

 

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка,

клон София, IBAN:BG17FINV91501000020350,

основание - семинар

 

 

 

Семинарите ще се провеждат през 45 дни.

 

�����

всички права запазени