СВЕТЪТ НА НАСЕКОМИТЕЦентър Хомеопатичен Форум ви кани на семинар

СВЕТЪТ НА НАСЕКОМИТЕ

 

на 2-ри и 3-ти ноември 2019 (от 9:30 до 17:30)

лектор: ЕКАТЕРИНА ЧАМУРЛИЙСКА

Познати и малко познати хомеопатични лекарства от насекоми, представяне на случаи, материя медика, практика

Записване – в Център Хомеопатичен Форум 

(ул. Лайош Кошут № 17, ап. 7, моб. 0898246283 – между 11 и 12 ч.)

Цени

до 14-ти октомври – 140 лв.

след 14-ти октомври – 170 лв.

 

Банкова сметка:

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка,

клон София, IBAN:BG17FINV91501000020350,

основание – семинар�����

всички права запазени