МЕТОДЪТ НА УСЕЩАНЕТО - ПЪРВИ СЕМИНАРЦЕНТЪР ХОМЕОПАТИЧЕН ФОРУМ 

 

Организира тригодишет курс 

(за практикуващи хомеопати и/или курсисти по хомеопатия в различните обучителни центрове) 

 

МЕТОДЪТ НА  УСЕЩАНЕТО 

 Курсът съдържа три модула от по шест  двудневни семинара.

Идеята е да се разглеждат успоредно подобните теми от Периодичната таблица, Растителното царство (таблица на Михал Якир) и животинското царство (Таблица на Джоши).

Ръководител на проекта и лектор:  ЕКАТЕРИНА ЧАМУРЛИЙСКА

 

 

ПЪРВИЯТ СЕМИНАР ОТ ПЪРВИ МОДУЛ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 

25 и 26 януари 2020 г.


Въвеждане в Метода. Снемане на случай – методология. Първи ред на Периодичната таблица – Hydrogenium, 

Helium и Sol (което е Hydr. + Hel.). Случаи и практика.

 

 

* * *

 


 

Цени:

Единичен  семинар –  до 5 януари 2020 - 140 лв.

След 5 януари 2020 – 170 лв.

При двустепенно плащане на Първи модул  (т.е. на  две части)  - 720 лв.

Цена за първи модул – 600 лв.

 

Записване - в офиса на Център Хомеопатичен форум

София, ул. "Лайош Кошут" № 17,  GSM 0898246283

 

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка,

клон София, IBAN:BG17FINV91501000020350

основание - семинар�����

всички права запазени