20 години Homeopathic Links 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция, посветена на 20-годишнината на сп. "Homeopathic Links" ще се състои в Хайделберг, Германия от 19 до 21 октомври.

Основните лектори са Раджан Шанкаран, Ян Шолтън и Масимо Манджалавори.�����

всички права запазени