ТРЕТИ МОДУЛ ОТ СЕРИЯТА МЕТОДЪТ НА УСЕЩАНЕТОЗАПОЧВА ТРЕТИЯТ МОДУЛ ОТ СЕРИЯТА

 

МЕТОДЪТ НА  УСЕЩАНЕТО

 Нови  шест  двудневни семинара 

Идеята е да се разглеждат успоредно подобните теми от Периодичната таблица, Растителното царство (таблица на Михал Якир) и животинското царство (Таблица на Джоши).

Ръководител на проекта и лектор:  ЕКАТЕРИНА ЧАМУРЛИЙСКА

Първи семинар - на 9 и 10 октомври 2021 г.

Пети ред на Периодичната таблица – от  Рубидий до  Ксенон. Случаи и практика.

Втори семинар

Успоредици с Пети ред на Периодичната таблица в Животинското царство – Лекарства то млека – Lac  Equinum, Lac Macropi, Lac-rhesus, Lac humanum, Ceratoterium. Cervus и др Случаи и практика.

Трети семинар

Растения  -  Подклас Rosids. Случаи и практика. 

Четвърти семинар

Шести и Седмиред на Периодичната таблица. От първа до  осемнадесета колона – теми. Случаи и практика.

Пети семинар

Успоредици с Четвърти  ред на Периодичната таблица в Животинското царство – Бозайници (млека от големите котки, Lac lup, Lac-lox-af  и др и рептили.

Шести семинар

Успоредици с Четвърти  ред на Периодичната таблица в Растителното царство.  Случаи и практика.

 

 

Първият семинар от Трети модул ще се състои на 25 и 26 септември 2021 г.

 

 

 

Цени:

За софийските семинари

Единичен  семинар –  до 30 август 2021 - 140 лв.

След 30 август 2021– 180 лв.

Цена за трети модул при плащане до 30 август 2021 – 600 лв.

 

 

 

Записване - в офиса на Център Хомеопатичен форум

София, ул. "Лайош Кошут" № 17, GSM 0898246283

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка,

 

IBAN:BG17FINV91501000020350

                       


�����

всички права запазени