ВТОРИ МОДУЛ ОТ КУРСА 

ЦЕНТЪР ХОМЕОПАТИЧЕН ФОРУМ

 

Организира тригодишен курс

 (за практикуващи хомеопати и/или курсисти по хомеопатия в различните обучителни центрове )

 

 

МЕТОДЪТ НА  УСЕЩАНЕТО

 

Курсът съдържа три модула от по шест  двудневни семинара.

 

Идеята е да се разглеждат успоредно подобните теми от Периодичната таблица, Растителното царство (таблица на Михал Якир) и животинското царство (Таблица на Джоши).

 

Ръководител на проекта и лектор:  ЕКАТЕРИНА ЧАМУРЛИЙСКА

 

Съдържание на Втори модул

Първи семинар

Трети ред на Периодичната таблица – от Natrum до  Argon. Случаи и практика.

Втори семинар

Успоредици с Трети ред на Периодичната таблица в Животинското царство – Лекарства от млека – Lac Ovinum, Lac Caprinum, Lac-defloratum, Lac caninum, Lac felinum. Случаи и практика.

Трети семинар

Успоредици с Трети ред на Периодичната таблица в Растителното царство  -  Подклас Caryophillidaе, семейства - Cactaceae и Polygonales (Rhumex и др). Началото на подклас Dilleniidae. Случаи и практика.

Четвърти семинар

Четвърти ред на Периодичната таблица. От първа до  осемнадесета колона – теми и случаи – от  Kallium  до Krypton. Случаи и практика.

Пети семинар

Успоредици с Четвърти  ред на Периодичната таблица в Животинското царство – Бозайници ( главно гризачи),Насекоми, Риби, рептили (костеннурки). Случаи и практика.

Шести семинар

Успоредици с Четвърти  ред на Периодичната таблица в Растителното царство. Подклас Rosids.  Случаи и практика.

* * *

ПЪРВИЯТ СЕМИНАР ОТ ВТОРИ МОДУЛ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА

26 и 27 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

 

Цени:

Единичен  семинар –  до 28 август 2020 - 140 лв.

След до 28 август 2020 – 170 лв.

При двустепенно плащане на Втори модул  (т.е. на  две части)

до 28 август 2020  – 720 лв.

Цена за целия модул  (до 28 август 2020 ) – 600 лв.

 

Записване - в офиса на Център Хомеопатичен форум

София, ул. "Лайош Кошут" № 17,  GSM 0898246283

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка,

клон София, IBAN:BG17FINV91501000020350

основание - семинар

 

Семинарите ще се провеждат всеки месец.

 

 �����

всички права запазени