Семинар с Франс ВермюленФранс Вермюлен ще гостува отново в България! Семинарът ще се проведе от 21 до 23 март 2008 в София (в Лесотехническия университет)

Програма на семинара:

Какво знаем за нозодите, които предписваме? От къде идват? Как да ги класифицираме? Как да ги организираме, за да работим по-лесно с тях? Разнообразието от нозоди, представени на семинара, ще се основава, разбира се, на добре познатите като Tuberculinum, Medorrhinum и Syphilinum. Франс ще очертае различните критерии, които ще ни помогнат да групираме бактериалните нозоди - Monera (bacterial nosodes) - в семейства, подсемейства; какъв е техният естествен хабитат, размножение, афинитет, разпространение.

Нозодите, които ще бъдат представени на семинара са: Brucella. Hippozaeninum. Различните видове Tuberculinum. Leprominium. Diphtherinum. Framboesinum. Borrelia. Leptospira. Pestinum. Meningococcinum. Flavus. Sycotic Co. Chlamydia.

От семейство Fungi:

Група Макроскопско Месести Гъби - Agaricus muscarius; Bovista; Agaricus phalloides; Psilocybe caerulescens; Agaricus emeticus и др. Група Плесени -  Penicillium; Aspergillus; Trichophyton и др. Група Паразитни / Ендофитни гъби - Secale cornutum; Lolium temulentum; Ustilago maydis; Cyclosporinum и др. Група Горски гъби - Polyporus officinalis; Polyporus pinicola; Pycnoporus sanguineus др. Група Дрожди - Candida albicans; Torula cerevisiae; Pityrosporum и др.  Група Диморфни гъби -  Blastomyces. Cryptococcus. Coccidioides. Histoplasma. Hortaea и др. Група Лишеи [гъба + цианобактерия] - Sticta pulmonaria; Usnea barbata и др.

Такса за семинара 90 евро
До 20 февруари – 80 евро (160 лв.)
След 20 февруари – 90 евро (180 лв.)
При група над 10 души – 72 евро (144 лв) - ако плащането стане до 20 февруари

Таксите можете да платите по банков път или кеш в офисите на “ХОМЕОХЕЛП”, и Център “ХОМЕОПАТИЧЕН ФОРУМ”

“ХОМЕОХЕЛП” ще приема плащания по само банков път. Свържете се с нас, за да получите номера на банковата ни сметка, по която да приведете сумата. д-р Румен Стойчев, www.homeohelp.eu , e-mail: homeohelp@mail.bg; тел.(058) 83 82 36; 0886 325 905

Можете да платите и в офиса на Център “ХОМЕОПАТИЧЕН ФОРУМ”: Ек. Чамурлийска, София, ул. Лайош Кошут № 17, ап. 7; www.homeopathyfor.us , e-mail: acacia@abv.bg ; тел. 02 851 85 57; 0898 246 283.�����

всички права запазени