СТРУКТУРА - най-новата книга на ШанкаранИзлезе от печат най-новата книга на Раджан Шанкаран - Structure: Experiences with the Mineral Kingdom

(можете да си я поръчате в Интернет – цената варира от $135 до $150. Ако я поръчате в страна от ЕС няма да платите ДДС върху тази сума. )

След трилогията за растителното царство (An Insight Into Plants), сега в двата тома на Структура Раджан Шанкаран представя минералното царство. Това дългоочаквано изследване навлиза в дълбочината на минералните лекарства.

* Дава точно описание на минералите като цяло, и чрез най-интимното и вътрешно преживяавне на пациента. Това описание включва ясни критерии за диференциране на минералите от растителните и животинските лекарства.
* Прецизни дефиниции на всеки ред и колона от периодичната таблица. Опирайки се върху предишните си изследвания върху минералите както и работата на Ян Шолтън, Шанкаран задълбочава и прояснява нашето разбиране за редовете и колоните.

* Детайлно описание на всеки отделен елемент и много соли. Там където е възможно д-р Шанкаран представя и личния си опит с отделните лекарства с нов и проникновен прочит.

* Многобройни примери и случаи в които е приложен методът на Шанкаран.

Структура е забележителен синтез от работата на Шолтън и методът на Шанкаран.

Впрочем, книгата е посветена на Ян Шолтън!!!

CONTENTS OF THE BOOK 

1. Iintroduction; 2. Kingdom differentiation; 3. The recognition of “The mineral song”; 4. Minerals; 5. Mineral source words; 6. Minerals – overview of the Rows; 7. Minerals – overview of the Columns; 8. Column 17- Halogens; 9. Column 18  Noble/Rare gases; 10. Row 1; 11. Row 2; 12. Row 3; 13. Row 4; 14. Row 5; 15. Row 6; 16. Row 7; 17. Salts; 18. Miasm in the Mineral Kingdom (By Roger Morrison); 19. Metal prescription in paediatrics (By Patricia Le Roux); 20. Charts�����

всички права запазени