Усещането в хомеопатията - на български"Усещането в хомеопатията", книга 1, д-р Раджан Шанкаран, цена 44 лв.

Тази дългоочаквана книга описва с помощта на многобройни случаи концепцията и начинът на приложение на идеята за жизненото усещане. Д-р  Раджан показва точния път за снемане на случая, инструментите, чрез които да наблюдаваме и да използваме енергийните модели на пациентите (жестове с ръце и движения на тялото), плюс указания как да свързваме нивото на усещане на пациента с необходимата му потенция на лекарството.

Друг ключов компонент на тази система е настройването на хомеопата на «вълната» на усещането пациента.

Жизненото усещане не е просто сбор от физически симптоми или емоции, то е отвъд тях, това ниво е по-дълбоко от психиката и тялото; то е централната точка на болестното състояние. Това са не-човешки специфични явления, т. е. те не се отнасят само за човешките същества и по този начин ни водят директно към самия източник на лекарството.

Системата на д-р Шанкаран, обяснена в книгата «Усещането в хомеопатията»  обхваща класификация на миазмите и царствата (растително, животинско, минерално, нозоди и пр.), както и на «нивата» в самото усещане.

Това е квантов скок в разбирането за болестта, който доведе до значително повишаване на успеваемостта и разширяване на кръга на използваните хомеопатични лекарства, включително и такива, които все още не са добре доказани или са дори напълно неизвестни. В много други случаи «стари» лекарства се предписват по абсолютно нов начин, свързан с много по-дълбоко разбиране на тяхното естество.

 �����

всички права запазени