Езикът не лъжеЕзикът не лъже

Д-р Пракаш Вакил

Най-характерното за книгата

Книгата е разделена на две части

Първата част дава информация за потвърдените и непотвърдените данни от хомеопатичните източници и е допълнена с клинични наблюдения

Тази част е компилация, която представя визуалните особености на езика. Удещания, болки и пр. са пропуснати. В край на компилацията, съставена от стандартни книги е представена и информация, базирана на някои лекарствени доказвания.

Втората част на тази книга се състои от раздела: (1) Визуални характеристики без двишение и (2) Различни типове движения на езика.

В частта обриви са показани рингуорм, псориазис, пъпки...

Слюноотделянето е също част при обсервациата на езика и то също е, въпреки в други книги и реперториуми то не е включено в глава „Език”.

Интересто е да се отбележи, че „ Цианоза” не е отебелязана в глава „Език” във всички книги. Лекарствата, които са дадени в рубриката „Език-син” и лекарствата за цианоза не са едни и същи, затова в този раздел е създадена специална рубрика.

Наблюденията върху езика често помагат на хомеопатите в лечението на техните пациенти. Сигурни сме че тази книга ще бъде полезна за студенти и практикуващи.

Цена: US $15.00

Поръчайте:

Indian Books & Periodicals Syndicate

E-mail: ibps.homoeopathy@gmail.com

Website www.ibpsbook.com

 

Езикът, който не лъже
Д-р Пракаш Вакил

 Website www.ibpsbook.com

 �����

всички права запазени