Колоната на Ян – банките и икономическата кризаИнтересно e да видим международната криза и банковия свят от хомеопатична гледна точка. Банкерите са представени от Златната серия (на Периодичната таблица – т.е. VІ ред – бел. пр.), чиято тема е - отговорност за света. Банкерите обаче в своята отговорна позиция тръгнаха към лично облагодетелстване, което е един от аспектите на Карбоновата серия (Въглерод, ІІ ред от ПТ – б.пр.). Така че в този случай, Флуорът е най-подходящ, като бонусите са по-скоро към кражбата, отколкото към печеленето. Средствата, които те измъкнаха от банките, не са пропорционални на получените печалби.
Можем да видим няколко аспекта на Флуор в поведението на банкерите. Спекулациите и хазартът се превръщат в основни източници на доходи в банковия свят и на фондовия пазар. Тук можем да видим аспекта на кражбата; нищо не се произвежда, но пък много беше спечелено. Мошеничеството и измамата са други аспекти, които са отразени в рейтингите на ипотечните пакети. Кредитополучателите бяха оценени като много добри, но в действителност те са били одобрени да получат ипотеки, които никога не биха могли да си позволят. Така че, когато съчетаем тези наблюдения, можем да видим, че лекарствата Aurum fluoratum или Mercurius fluoratus са добре показани за банкери.
За хората, които работят за тях (за баркерите – б.пр.) и които също са получили бонуси, са добре показани флуоратите от Сребърната серия (V ред на ПТ – б.пр.) Те не са шефовете, но са тези, които именно са измислили (Сребърна серия) нови и странни "продукти", направили възможно да се покрие измамата (Флуор) .
Интересно е да се види, че откакто започна широкото използването на флуор в устна хигиена, целият процес навлиза постепенно.Използваните химически комбинации в някои пасти за зъби пасват чудесно на група хора, работещи в банковия сектор, например Stannum fluoratum.
Ян Шолтън
(сп. Интерхомеопатия, бр. 2/2010)
http://www.interhomeopathy.com/jans-column-the-banks-and-the-economic-crisis�����

всички права запазени