Американското здравеопазванепари... пари... пари

Вижте филма на Майкъл Мур

Sickoназад

всички права запазени