Седми семинар на д-р Бавиша и д-р Сачиндра Джоши в МоскваСедми семинар на д-р Бавиша и д-р Сачиндра Джоши в Москва

от 18 до 21 март 2012

Тема на семинара:

Трансформация и преходи

♦ Случаи на преминаване от животинското царство в минералното и обратно. ♦ Възможна ли е промяна на царството. ♦ Какви рубрики ни помагат в трудните случаи. ♦ Как да стигнем до усещането в трудните случаи. ♦ Кои точки са съмнителни по време на снемане на случая и какво да попитаме, за да се убедим в избора на царството. ♦ Какво става със случаите, след 5-6 години, след назначение на правилното лекарство.

Подробности на сайта на Учебный центр классической гомеопатии „Любовь Лурье” - http://lurie.ru/doctors/specialist/Jossi/march2012/

 �����

всички права запазени