МЛЯКОТО - ЛЮБОВ И ГРИЖА (трета част) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако ви интересуват лекарствата от млека и техните аналози в периодичната таблица, заповядайте 

 

МЛЯКОТО - ЛЮБОВ И ГРИЖА - ТРЕТА ЧАСТ

Съответствия с Пети ред на периодичната таблица 

 

на 7 и 8 март

(Лесотехнически университет, 

от 9,30 до 17,30 ч.)

 

лектор: Екатерина Чамурлийска 

 

Понякога те говорят с езика на минералното царство - грижа, взаимоотношения и идентичност,  семейство, работа и сигурност, отговорност, йерархия и власт ... все теми от периодичната таблица. Само дето липсва идеята за структура: недостиг или загуба на структура. И...  в някакъв момент се появява темата за доминацията!

 

 

 

Записване - в офиса на Център "Хомеопатичен форум"

София, ул. "Лайош Кошут" № 17, тел. 024111548, GSM 0898246283

 

 

Цени

До 14 февруари– 120 лв. 

 След 14 февруари – 160 лв.

 

 

Банкова сметка:

Първа инвестиционна банка, 

клон София, 

IBAN:BG17FINV91501000020350, 

основание – семинар�����

всички права запазени