ТРЕТИ МОДУЛ ОТ СЕРИЯТА МЕТОДЪТ НА УСЕЩАНЕТОЗАПОЧВА ТРЕТИЯТ МОДУЛ ОТ СЕРИЯТА

 

МЕТОДЪТ НА  УСЕЩАНЕТО

 Нови  шест  двудневни семинара.

Идеята е да се разглеждат успоредно подобните теми от Периодичната таблица, Растителното царство (таблица на Михал Якир) и животинското царство (Таблица на Джоши).
Ръководител на проекта и лектор:  ЕКАТЕРИНА ЧАМУРЛИЙСКА
Първи семинар - на 25 и 26 септември 2021 г.
Пети ред на Периодичната таблица – от  Рубидий до  Ксенон. Случаи и практика.
Втори семинар
Успоредици с Пети ред на Периодичната таблица в Животинското царство – Лекарства то млека – Lac  Equinum, Lac Macropi, Lac-rhesus, Lac humanum, Ceratoterium. Cervus и др Случаи и практика.
Трети семинар
Растения  -  Подклас Rosids. Случаи и практика. 
Четвърти семинар
Шести и Седмиред на Периодичната таблица. От първа до  осемнадесета колона – теми. Случаи и практика.
Пети семинар
Успоредици с Четвърти  ред на Периодичната таблица в Животинското царство – Бозайници (млека от големите котки, Lac lup, Lac-lox-af  и др и рептили.
Шести семинар
Успоредици с Четвърти  ред на Периодичната таблица в Растителното царство.  Случаи и практика.


Първият семинар от Трети модул ще се състои на 25 и 26 септември 2021 г.Цени:
За софийските семинари
Единичен  семинар –  до 30 август 2021 - 140 лв.
След 30 август 2021– 180 лв.
Цена за трети модул при плащане до 30 август 2021 – 600 лв.Записване - в офиса на Център Хомеопатичен форум
София, ул. "Лайош Кошут" № 17, GSM 0898246283
Банкова сметка: Първа инвестиционна банка,
клон София, IBAN:BG17FINV91501000020350,


�����

всички права запазени